Ing. Josef Hořejší o DIAG4BIKE


″Těší nás, že máte o naši společnost a její produkty zájem″

Ing. Josef Hořejší, Generální ředitel a jednatel společnosti ACTIA CZ

Ing. Josef Hořejší, Generální ředitel a jednatel společnosti ACTIA CZ


Jak vznikla diagnostika DIAG4BIKE?


 • V následujících odstavcích jsem se pokusil udělat velmi krátký a omezený výlet historií diagnostiky automobilů a motocyklů a působení společnosti ACTIA CZ Tábor v této oblasti.
 • Nejedná se o kompletní analyzující přehled, ale o přehled informací, které by měl, dle mého názoru, alespoň rámcově znát ten, který se chce stát uživatelem diagnostického přístroje.
 • Potenciálním uživatelem přístroje může být motoklub, prodejce nových či ojetých motocyklů, autorizovaný či neautorizovaný motoservis nebo specializovaná opravárenská dílna.

No a jak to s DIAG4BIKE začalo?


 • Zdánlivě nevinně. Své mládí (od velmi ranného věku) jsem strávil na motorkách. Po studiích přišel reálný život a všechna plánovaná i neplánovaná pozitiva jejichž důsledkem byl prodej mé poslední motorky a já jsem zůstal pouze u „plechovek“.
 • Střední věk mě však zase vrátil k motorkám a začal jsem opět jezdit. S ježděním na motorce souvisí kamarádi a další motorky včetně jejich údržby a oprav. A zde jsem pocítil závan minulosti z oblasti diagnostiky automobilů.
 • Vzhledem k tomu, že jsem jedním ze zakladatelů společnosti ACTIA CZ (dříve ATAL) Tábor a jsem technickým duchovním otcem všeho, co v ACTIA CZ vzniklo pro automobily, to pak nemohlo dopadnout jinak, než jak to dopadlo.
 • Společnost ACTIA CZ zahajuje své působení v oblasti diagnostiky motocyklů projektem DIAG4BIKE s cílem umožnit, nejen odborné veřejnosti kolem motocyklů, přístup k diagnostice bez handicapu.


Elektronické systémy v motocyklech a proč?


 • Vybavení motocyklů elektronikou je realitou již více než 15 let. Počátky nasazení elektroniky se liší dle výrobců a jednotlivých vyráběných modelů. V dnešní době je pouze výjimkou, pokud není motocykl vybaven alespoň elektronicky řízeným zapalováním. Na druhé straně existují motocykly, které jsou doslova prošpikované elektronikou s rozsahem a strukturou blížící se modernímu automobilu
 • Důvodů pro stále narůstající nasazování elektroniky je několik. Ve většině případů se jedná o optimalizaci emisního chování motoru, optimalizaci výkonových parametrů motoru a optimalizaci přenosu hnací síly motoru na silnici. Dalším významným důvodem je zvyšování bezpečnosti a komfortu jízdy na motocyklu. Patří sem např. ABS systémy, systémy řízení podvozku, airbag, lokální či komunikační audio systémy atd.

Monitorovací systémy


 • Zvláštní skupinou jsou monitorovací systémy, které slouží např. k tomu, aby okamžitě informovali o nesprávné funkci některého komponentu nebo mimotolerantní hodnotě některého důležitého parametru. Jedná se například o funkci a parametry motoru (včetně jeho příslušenství – zapalování, vstřikování atd.), monitorování tlaku v pneumatikách a funkce osvětlení.
 • V poslední době se používá i monitorování předepsané periodicity údržby motocyklu v závislosti na km proběhu, čase, a nebo motohodinách. Některé z uvedených údajů jsou v elektronických systémech zapamatovány a později je možno analyzovat např. nesprávnou údržbu motocyklu či přetěžování motoru přetáčením nad povolenou hranici. Analýza těchto údajů může mít za následek omezení záruky na nový motocykl a nebo i na jeho opravu.
 • Tyto funkce mohou být důkazním nástrojem na straně majitele motocyklu, ale i na straně opravny nebo prodejce motocyklů.
 • Za jistý klon monitorovacího systému je možno dále považovat identifikační informace, které jsou nezřídka uloženy na různých místech elektronického systému. Jedná se jednak o základní identifikační parametr motocyklu – VIN a dále identifikace jednotlivých řídících systémů zabudovaných v motocyklu.

Diagnostika a proč?


 • Než toto téma rozdělím na dvě části, které spolu úzce souvisí dovolím si poznamenat, že nedílnou součástí procesu diagnostiky byla, je a zůstane obsluha znalá základních funkcí toho co diagnostikuje a vybavená vhodnou, velmi často zcela nezbytnou, diagnostickou měřící technikou

1) Diagnostika vyhodnocením fyzikálních veličin

 • První úrovní diagnostiky je analýza fyzikálních veličin zjištěných pomocí často speciálních diagnostických měřících přístrojů, které umožňují měření např.: měření otáček motoru z frekvence zapalovacích pulzů, teploty motoru čidlem v olejové lázni, napětí na akumulátoru, dobíjecího proudu akumulátoru, špičkové hodnoty vysokého napětí zapalovacího pulzu na zapalovací svíčce motoru, koncentrace plynných složek výfukových plynů s následným vyhodnocením směšovacího poměru atd.

2) Sériová diagnostika

 • Druhou úrovní diagnostiky je tzv. sériová diagnostika. Diagnostickým přístrojem je vlastně počítač vybavený obrazovkou či displejem, kde je možné zobrazovat údaje uložené v elektronických řídících systémech motocyklu.
 • Sériová diagnostika se jí zjednodušeně říká proto, že v tomto případě komunikuje uvedený počítač s řídící jednotkou (nebo řídícími jednotkami) po tzv. sériovém komunikačním kanálu vyvedeném na diagnostický konektor motocyklu. Čtením tohoto kanálu je možno číst údaje většiny snímačů instalovaných na motocyklu.
 • V elektronických systémech jsou dále uloženy informace o správné funkci snímačů nebo akčních členů formou chybových hlášení. Tato chybová hlášení lze zpravidla identifikovat jako stálá či dočasná, což může být důležité v případě, že výskyt závady je sporadický a většinou se projevuje mimo opravárenskou dílnu.
 • Dále je možné ovládat některé akční členy a tím kontrolovat jejich funkčnost buď přímo, a nebo dalším měření. Jedná se např. o elektronické nastavení škrticí klapky, funkce vstřikovacích ventilů, funkce zapalování atd.
 • Diagnostický přístroj pro sériovou diagnostiku je ve své podstatě zařízení, které umožňuje člověku komunikovat s elektronickými systémy motocyklu formou srozumitelnou člověku. Není ovšem pouze tzv. čtečkou. V mnoha případech je jeho použití nezbytné pro různé nastavovací funkce v rámci údržby nebo oprav a to zejména při výměně některých komponentů.

3) A kde je tedy problém se sériovou diagnostikou – stačí počítač?

 • Problémů je několik. Samotný komunikační kanál nemá pro různé výrobce a pro různé modely ani v rámci jednoho výrobce motocyklů jednotná pravidla a to jak z hlediska elektrických obvodů tak z hlediska komunikačního programu. Cíl je opačný.
 • Snahou je, aby systém komunikace byl dostatečně komplikovaný a svým způsobem chráněný tak, aby byla tato diagnostika k dispozici pouze pro autorizovanou síť výrobce motocyklu. Pro tuto diagnostiku se vžil název „Značková diagnostika“.
 • Značková diagnostika se orientuje takřka výhradně na jednu značku, je velmi nákladná a i přes nákladnost je v absolutní většině nedostupná mimo autorizovanou síť.

4) A jaké je tedy řešení?

 • V dlouhodobějším horizontu je řešení více. Myslím to tak, že situace v oblasti diagnostiky motocyklů se s jistou mírou pravděpodobnosti bude vyvíjet obdobně jako v oblasti automobilů. Zcela shodná situace byla v počátcích nasazení elektronických systémů v automobilech.
 • Tato situace vygenerovala v letech 1990-1995 specializované firmy s hlubokými znalostmi z oblasti vývoje programů všech úrovní a znalostmi z oblasti standardní diagnostiky vozidel na základě měření fyzikálních veličin k tomu aby zahájily vývoj přístroje, který bude v co nejvyšší míře funkčním ekvivalentem postaveným na jiné platformě hardware i diagnostického programu.

5) Historie společnosti ACTIA CZ (ATAL) v oblasti sériové diagnostiky

 • Příkladem takové specializované firmy je společnost ACTIA CZ (dříve ATAL) z Tábora, která zahájila v roce 1992 vývoj a v roce 1993 prodej prvního přístroje pro sériovou diagnostiku pro ŠKODA Monomotronik jako konkurence tehdejšímu značkovému přístroji VAG 1551 koncernu WV.
 • Tento první krok generoval automaticky další kroky, kdy společnost ACTIA CZ vyvinula postupně během let 1993-2004 sériovou diagnostiku pro celý koncern VW, následně PSA, FIAT, FORD, OPEL atd. Sériovou diagnostiku ACTIA CZ reprezentovala řada přístrojů AT 510, AT 511 a AT 520, které se používají pro starší automobily dodnes.
 • V roce 2004 byl zahájen nový projekt pro sériovou diagnostiku automobilů s názvem Multi-Diag založený na použití standardního PC. Tento projekt byl uveden na trh v roce 2004.
 • V následujícím roce byl tento projekt převzat jako projekt ACTIA Automotive Group a v dnešní době je jedním z lídrů Multiznačkové diagnostiky pro automobily v evropském měřítku. Společnost ACTIA CZ (ATAL) se podílí po celý život tohoto projektu na jeho vývoji.

6) Působení tzv. Blokové vyjímky

 • Postupem času se situace v oblasti automobilové diagnostiky změnila natolik, že v rámci evropské integrace bylo prolomeno výhradní postavení autorizovaných sítí výrobců vozidel a to v přístupu k informacím, přístupu k diagnostickému vybavení a následně i v oblasti rovnoprávnosti při poskytování poprodejních služeb neznačkovými autoservisy a to včetně garančních prohlídek. Situace v reálu není ovšem zdaleka ideální a existuje stále mnoho a zejména skrytých bariér. Problém fyzické dostupnosti značkového přístroje není, ale zůstává problém finanční dostupnosti, protože se jedná o velmi nákladná zařízení s tím, že se zpravidla nejedná o plný funkční ekvivalent přístroje používaného v autorizované síti.
 • V současné době existuje zcela rozdílný vztah mezi výrobci vozidel se sítí značkových opraven a výrobci multiznačkové diagnostiky než v počátcích nasazení sériové diagnostiky. Multiznačkouvou diagnostiku používají dnes oficiálně i autorizované sítě pro diagnostiku vozidel jiných značek. Klony multiznačkové diagnostiky Multi-Diag používá např. CITROEN, RENAULT a MITSUBISHI. Neoficiálně používá tuto diagnostiku mnoho dalších značkových servisů jako tzv. druhý přístroj.
 • Nechci podceňovat vývoj evropské legislativy, ale s aplikací obdoby „Blokové výjimky“ v automobilovém průmyslu do motocyklového průmyslu bude asi nutno pár let počkat

6) Aktuální řešení pro sériovou diagnostiku

 • Aktuálním řešením je tedy Multiznačkový diagnostický přístroj pro motocykly vyvinutý specializovanou firmou, za kterou se společnost ACTIA CZ (dříve ATAL) po 25-ti letech působení v oblasti diagnostiky a emisních stanic považuje.
 • Společnost ACTIA CZ  v Táboře zahájila vývoj nového projektu diagnostiky pro motocykly DIAG4BIKE na sklonku roku 2010.  První verze tohoto diagnostického přístroje byla představena na výstavě MOTOCYKL 2011 v Praze Holešovicích.
 • Společnost ACTIA CZ zahajuje své působení v oblasti diagnostiky motocyklů projektem DIAG4BIKE s cílem umožnit, nejen odborné veřejnosti kolem motocyklů, přístup k diagnostice bez handicapu.

Poslední aktualizace stránky: 10. Února 2019